Znaczenie nazwy


Nazwa marki jest jej sztandarowym komunikatem, a nie tylko samym dodatkiem. Pierwszą opinię klient wyrabia sobie na podstawie nazwy. To ona wyznacza strategie, tożsamość oraz jakość marki. Poza dosłownym znaczeniem niesie ze sobą również inne komunikaty, które mogą być związane z odczuciami oraz emocjami klientów. Nie bez znaczenia jest także rytm, brzmienie oraz symbolizm literowy i fonetyczny nazwy. Skuteczna nazwa marketingowa jest najkrótszą drogą do wysokiej sprzedaży produktu lub usługi. Dobrym przykładem jest marka Durex. Nazwa powstała z połączenia trzech wyrazów, oznaczających główne wartości firmy: durability (trwałość), reliability (pewność), excellence (doskonałość). Nazwa komunikuje nie tylko cechy produktu, ale również wydźwięk słowa pozytywnie kojarzy się klientom. Ono kształtuje tożsamość produktu.
KREUJEMY SKUTECZNE NAZWY MARKETINGOWE, KTÓRE:
    • trafiają do docelowego odbiorcy,
    • oddziałują na klientów,
    • same sobą zapowiadają przewagę firmy bądź marki,
    • są zaangażowane w budowanie pożądanego wizerunku marki,
    • są aktywnym elementem promocyjnym.