Przebieg procesu kreacji nazwy


Pracujemy nie tylko w sposób twórczy, ale także przemyślany. Spontaniczne wymyślanie nazw lub nadawanie ich z sentymentalnych powodów może przynieść nieoczekiwane efekty. Proces kreacji nazwy nie polega na jej "wymyślaniu", lecz na poszukiwaniu lub konstruowaniu, a później na żmudnych weryfikacjach. Poprzedzone jest to zdobyciem przez nas skrupulatnych informacji o Firmie Klienta i jego oczekiwaniach oraz poznaniem rynku i konkurencji branżowej. Z wielu stworzonych nazw wybieramy najlepsze i poddajemy je analizie na wielu płaszczyznach. Tak powstaje aktywna nazwa marketingowa, która jest nie tylko pierwszym elementem promocyjnym, ale także tworzy pożądany wizerunek firmy, marki lub produktu. Nazwa popularnych na całym świecie klocków Lego jest skrótem zwrotu "leg godt", który w języku duńskim znaczy "baw się dobrze". Łaciński odpowiednik słowa lego to "składać". Krótka nazwa, łatwa do zapamiętania i wypowiedzenia przez każde dziecko na świecie, przyczyniła się do wysokiej sprzedaży produktu.
TWORZYMY ROZMAITE TYPY NAZW:
  • informacyjne, które są dosłowną informacją o produkcie lub profilu firmy,
  • sugestywne, opierające się na aluzjach i konotacjach znaczeniowych,
  • emotywne, odwołujące się do uczuć, emocji i wyobraźni,
  • sztuczne, umożliwiające bezpieczne rozszerzenie pola działalności,
  • fonetyczne, znaczeniowo związane z brzmieniem głosek,
  • symboliczne, odnoszące się do pierwotnego znaczenia.